< Terug naar blog overzicht

Wedstrijdreglement Stressless-actie

WIN deze prachtige Metro-relaxzetel met voetenbank!

Kom naar de winkel tussen 01 en 30 november en rep je naar de Stressless-stand in Afdeling 07.

Daar vind je het deelnemingsformulier: vul het in, deponeer het in de urne en misschien win je deze relaxzetel met voetenbank t.w.v. € 2500!

Wedstrijdreglement

1) Deze wedstrijd wordt georganiseerd door NV Meubelen Gero, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Aarschotsesteenweg 151 2500 Lier (hierna “Gero Wonen” genoemd).

2) Door deel te nemen aan deze Stresslessactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.

3) Gero Wonen behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Gero Wonen kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

4) Gero Wonen behoudt zich het recht om een deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Gero Wonen.

5) Deelname aan deze wedstrijd is gratis en verbindt geenszins tot de aankoop van welk product of dienst dan ook.

6) Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen. Bij meerdere deelnames wordt enkel rekening gehouden met de eerst ontvangen deelname.

7) De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de Cinema Sofa-folder. Deze prijs is niet omwisselbaar in geld.

8) De winnaar wordt gekozen op basis van willekeurige trekking van de namen van de deelnemende personen. De winnaar wordt persoonlijk op de hoogte gebracht via e-mail. Na de trekking wordt de winnaar bekend gemaakt op onze website en Facebookpagina.

9) De trekking vindt plaats op woensdag 03 december 2014 om 14u00. Hierbij worden 2 namen getrokken, waaronder 1 reserve-winnaar.

10) De winnaar krijgt de mogelijkheid om kleur van leder (Batick, Paloma of gelijkwaardig) zelf te kiezen. Daarvoor dient hij langs te komen in de maand december 2014. Indien belet kan de winnaar zich laten vertegenwoordigen door iemand die een volmacht verkregen heeft.

11) Indien de winnaar zich niet kenbaar maakt in de vermelde periode, wordt de reserve-winnaar (zie punt 9) als winnaar aangeduid. Deze krijgt dan opnieuw een maand de tijd, nl. januari 2014, waarin hij kleur van leder kan komen kiezen. Indien belet kan de nieuwe winnaar zich laten vertegenwoordigen door iemand die een volmacht verkregen heeft. 

 

 


Geplaatst op woensdag 05 november 2014