< Terug naar blog overzicht

Interview met Studio Segers

Vandaag hebben we een bijzonder artikel voor jullie; een interview met Wim Segers van het ontwerpbureau Studio Segers. Deze designstudio ontwierp verschillende meubelen voor Indera en andere populaire merken. Tijdens dit interview leren we meer over het ontwerpproces, woontrends en de link tussen product design en grafische vormgeving. 

Gero Wonen: Eerst en vooral willen we jullie bedanken om aan dit interview mee te werken. Misschien kunnen jullie Studio Segers even voorstellen aan de lezers die jullie niet kennen. Vertel ons een beetje over het ontstaan en jullie designfilosofie. 

Wim Segers: Studio Segers is een creatief familiebedrijf dat in 1989 werd opgericht door Rita Westhovens, grafisch designer en Wim Segers, productdesigner. Vanaf 2009 hebben zoon Bob Segers, productdesigner en Marjan Brants, grafisch designer het ontwerpteam vervoegd. Twee generaties designers die een krachtige symbiose vormen tussen ervaring en jong creatief geweld. Studio Segers staat voor een no-nonsense aanpak, geen oppervlakkige vormgeving maar zinvolle concepten ontdaan van alle overbodigheden. Het ordenen van producteisen en het logisch en intuïtief verwerken van probleemstellingen tot uitgesproken karaktervolle entiteiten. 

Gero Wonen: Jullie ontwerpen  niet alleen meubelen en accessoires maar ook digitale producten. Is er een link tussen deze twee ‘onderdelen’ van jullie ontwerpstudio? Beïnvloeden ze elkaar?

Wim Segers: Productdesign en grafische vormgeving zijn twee disciplines van toegepaste kunst die beide te maken hebben met creativiteit. Vormgeving is het creëren van een beeldtaal doormiddel van producten, gebruiksvoorwerpen of door tweedimensionale communicatiemiddelen, digitaal of gedrukt. Beide zijn een vertaling van ideeën naar concepten en uiteindelijk naar producten of grafische uitingen. De probleemoplossende fase is bij beide disciplines identiek enkel de technische realisatie is  verschillend.

Vandaar dat binnen Studio Segers product design en grafisch design mekaar versterken. Naar de toekomst zien we uitbreidingen naar andere domeinen zoals interieur en architectuur nog groeien binnen onze studio. Studio segers tracht het spectrum van creativiteit naar de toekomst zo breed mogelijk in te vullen.

studio segers

Gero Wonen: Studio Segers bestaat sinds 1989. Over de jaren heen hebben jullie waarschijnlijk een heleboel woontrends meegemaakt. Met welke trends moeten we dit en volgend jaar rekening houden?

Wim Segers: Men moet er rekening mee houden dat trends vervagen. De trend is dat er geen trends meer zijn. Vorm, kleur of materiaalkeuze worden bepaald door technologische vooruitgang. Er bestaan enkel goede en slechte producten. Stijlen zijn niet meer tijdsgebonden. Alles kan en mag als het maar echt is. Authenticiteit typeert de tijdsgeest. Wonen is een zoektocht naar kwalitatief leven.

Gero Wonen: Omdat we het onderwerp woontrends hebben aangesneden; zijn er bepaalde interieurblunders die we ten alle koste moeten vermijden?

Wim Segers: Vormelijk kan men niet falen als de keuzes vanuit het hart komen. Blunderen kan enkel door te snoeien in kwaliteit. Dit betekend helemaal niet dat alles wat duur is kwalitatief is. Kwaliteit is een intrinsiek verhaal, geen oppervlakkig elitair sausje. Kwaliteit wordt gegenereerd van het moment dat alles klopt; materiaalgebruik, vorm, kleur, functie, prijs, ecologisch en ethisch aspect...

studio segers

Gero Wonen: De meeste mensen staan niet stil bij het creatieve proces dat bij het ontwerp van een meubel komt te kijken. Kunnen jullie de verschillende stappen overlopen? Hoe begin jullie aan een ontwerp, hoe worden de materialen gekozen, hoe verloopt de samenwerking met de producent … ?

Wim Segers: De briefing noteren we vanuit gesprekken met opdrachtgever of vanuit eigen geformuleerde probleemstellingen. Een kritisch marktonderzoek is essentieel. De basisgedachte is altijd om het beter te doen dan wat er op de markt bestaat of zelfs om ontwerpen te bedenken waar nog weinig of geen echte goede productoplossingen voor bestaan. Vanuit een klaar en helder eisenpakket worden concepten geschetst en uitgeschreven. Materiaalkeuzes staan ten dienste van constructie, productiemogelijkheden, prijsstelling en functie.

De concepten worden vertaald naar eerste voorontwerpen waarbij nog alles wordt opengelaten. De voorontwerpen zijn een vorm van brainstormen. Vervolgens worden de ideeschetsen getrechterd naar realistische basistekeningen. Aan de hand van 3D presentatietekeningen worden een aantal ontwerpen gevisualiseerd. Deze worden besproken met opdrachtgever of geïnteresseerde bedrijven.

Indien er interesse is voor productie worden technische tekeningen gemaakt om de eerste prototypes te maken. Deze prototypes worden geoptimaliseerd tot we een produceerbaar, zinvol product bekomen. In de laatste fase worden definitieve productietekeningen opgezet.

Bij de meeste ontwerpen die in productie komen realiseren we met Studio Segers nog de productpresentatie; fotografie, brochures, teksten, beursstanden, toonzaalinrichting, website, persmappen...

Gero Wonen: Zijn er bepaalde ontwerpers (ook uit het verleden) waar jullie naar op kijken? Waarom?

Wim Segers:

  • Mies van der Rohe: Vanwege zijn heldere aanpak van architectuur en meubeldesign. Ieder ontwerp wordt herleid tot zijn essentie. Constructie is essentieel in de vormgeving aanwezig waardoor eerlijke transparante architectuur of meubels ontstaan.
  • Maarten van Severen: Er zijn maar weinig ontwerpers die zo consequent zijn omgegaan met pure productontwikkeling. ik gebruik bewust het woord design niet omdat de meubels van Maarten van Severen design overstijgen. De 03 stoel voor Vitra is een van de beste stoelen die ooit op de markt zijn verschenen.
  • De Bouroullec brothers: Deze ontwerpers zijn interessant door hun vernieuwende, zuivere manier van probleemoplossend ontwerpen. Ieder product is een resultaat van context gerelateerd onderzoek, los van alle heersende designstormen.
  • Piet Stockmans: Ik heb het geluk gehad om Piet te kennen als docent. Een ambachtsman, een kunstenaar, een designer, een ondernemer in één persoon. De manier hoe hij het materiaal porselein verheft naar een hoger niveau is wereldklasse.

studio segers product

Gero Wonen: Form over function. Zijn jullie het met deze uitspraak eens? Is het esthetische belangrijker dan het praktische?

Wim Segers: Wat ik al eerder aangaf moeten alle facetten van design kloppen om tot een goed zinvol product te komen. Vorm staat in relatie met functie, materiaalgebruik, productietechniek... De uiteindelijke vorm dient esthetische kwaliteiten te hebben anders heeft een product geen reden van bestaan. "Form follows function" maar de vorm die ontstaat moet wel meer dan goed zijn.

Gero Wonen: Bedankt voor het interessante interview. Hebben jullie – om af te sluiten – nog een goede interieurtip voor onze lezers?

Wim Segers: Een interieur moet leefbaar zijn. Comfort, Licht, lucht en ruimte moeten goed gedoseerd zijn. Een interieur zou als kleding moeten zijn, iets waar men zich goed in voelt, geschreven op je eigen lichaam / leefwereld / leefomgeving. Elk interieur zou ten dienste en garant moeten staan voor de levenskwaliteit van de bewoner. Echte authentieke ruimtes en meubels als tools om te leven. Meubels om te koesteren als huisdieren.


Geplaatst op zondag 17 augustus 2014